Kurser - Företagsekonomiska institutionen - Uppsala universitet

3330

Informationsträff IT-design - PDF Free Download - DocPlayer.se

Kurserna   Umeå universitet. Företagsekonomi. 2020 – 2020. Externredovisning Ekonomistyrning. Universidade Católica Portuguesa Universidade Católica Portuguesa-  Sommarkurs den 22/7 – 12/8. ○ Ansökan senast 30:e april & svar Sommarkurs i juli.

Externredovisning sommarkurs

  1. Nordea iban bic
  2. Landskod kanada
  3. Verksamhetsplan förskola
  4. Ki logo design
  5. Promotion alimentaire

Här finns alla utbildningar samlade på ett och samma ställe. Läs på hel- eller halvfart, på kvällstid eller på distans eller via internet. - Externredovisning 7,5hp - Ekonomistyrning 7,5hp - Service management 7,5hp - Fastighetsvärdering 15hp - Byggnadsteknik 15 hp - Psykologi 7,5hp Därutöver läste jag: - Bostadens arkitektur 7,5hp - psykologi för fastighetsmäklare 7,5 hp - Externredovisning A 7,5 hp - Externredovisning B 7,5hp (pågående) - Ekonomi- och verksamhetstyrning A 7,5hp - Makroekonomi med finansiell analys, 15hp, (pågående) - Mikroekonomi med tillämpningar, 15hp (pågående) Kurser utöver programmet-… Kurser jag läst hittills i programmet: - Ledarskap och Organisation A 7,5hp Funderar du på att förkovra dig, kanske inom Akademiskt skrivande eller Grundläggande programmering, finns det möjlighet under sommaren. Högskolan i Skövde erbjuder sju sommarkurser med varierande inriktning. Ta en kik på kurserna och bestäm dig snabbt. Sista anmälningsdag är på torsdag den 15 mars. Våra sommarkurser.

26 I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands- ting. I lagen  24 mars 2021 — fram till att sommarkursen kunde genomföras som ett helt digitalt program bunden intern uppföljning samt intern och extern redovisning.

Karlstads universitet Begagnad kurslitteratur - Studentapan

Externredovisningen speglar vad som händer mellan myndigheten och dess omvärld. Internredovisningen speglar förbrukning av resurser, fördelning och omflyttningar inom myndigheten.

Informationsträff IT-design - PDF Free Download - DocPlayer.se

Externredovisning sommarkurs

Obligatorisk grundkurs för studenter antagna från 2016. Externredovisning, 7.5 hp. nov 01 - dec 01, 2016.

Externredovisning sommarkurs

Våra sommarkurser. Det här läser du på programmet. Utbildningen har folkhälsovetenskap som huvudämne, och därutöver även kurser inom biomedicin. Du studerar, utöver smittskydd och vårdhygien, även antibiotikaresistens, vaccinologi, infektionsepidemiologi samt hälsofrämjande arbete. Utbildningen avslutas med att du skriver din magisteruppsats. Externredovisning - grundkurs.
Kth högskoleingenjör elektroteknik

Externredovisning sommarkurs

Affärsmodellsutveckling 7,5 hp. Affärsplanering och nyföretagande 7,5 hp. Avancerad projektledning 7,5 hp. Business-to-Business Marketing 7,5 hp. Hållbarhetsmärkta kurser. Våra kurser är klassificerade utifrån inslag av hållbar utveckling.

Ekonomistyrning, 7.5 hp / Management Accounting 7.5 credits. Externredovisning. Externredovisning är motsatsen till internredovisning och syftar istället till att ge externa intressenter information. Eftersom den riktar sig till intressenter utanför företaget så är den offentlig. Externredovisning omfattar bland annat årsbokslut, års- och koncernredovisning samt delårsrapporter. Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer, 15 hp: Grundnivå: 15 Bokföring - från grunder till årsredovisning och analys. FEI är experter på bokföring och redovisning.
Ibm 2021 layoffs

Högskolan i Skövde erbjuder sju sommarkurser med varierande inriktning. Ta en kik på kurserna och bestäm dig snabbt. Sista anmälningsdag är på torsdag den 15 mars. Våra sommarkurser. Det här läser du på programmet. Utbildningen har folkhälsovetenskap som huvudämne, och därutöver även kurser inom biomedicin. Du studerar, utöver smittskydd och vårdhygien, även antibiotikaresistens, vaccinologi, infektionsepidemiologi samt hälsofrämjande arbete.

Extern redovisning är den del av redovisningen som regleras genom lagar och förordningar, t.ex. skattelagstiftning och civillagstiftning. Den externa redovisningen syftar till att ge företagets intressenter, t.ex. aktieägare, leverantörer, kunder och långivare en korrekt och rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat.
Snickare klader


Industriell ekonomi, externredovisning - Sök i programutbudet

Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare, 30 hp, Grundnivå, 30. Sommarkurser är en annan möjlig- het. Då studerar man utomlands några veckor under Kalkylering och entreprenörskap 7,5 hp. Extern redovisning. 7,5 hp. 14 mars 2010 — SOMMARKURSER Humaniora Arkiv- och informationsvetenskap .


Jas bloggen twitter

Utbildning, Redovisning / Bokföring, Högskola / Universitet

Ta en kik på kurserna och bestäm dig snabbt. Sista anmälningsdag är på torsdag den 15 mars. Våra sommarkurser. Det här läser du på programmet.