Ålands Skogsindustrier Ab: Startsida

8527

Styrelse - Bergs

Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet är en ideell förening men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet. – Det är ett hedersuppdrag, säger Lars Idermark. – Skogen och skogsindustrins bidrag till Sveriges ekonomi och välfärd är ovärderligt. Varje dag genererar den jobb, tillväxt och klimatsmarta produkter som underlättar vardagen för människor över hela världen. I Skogforsks styrelse sitter representanter från skogsindustrin, skogsägarna, övriga intressenter, Formas och Skogforsks personal.

Skogsindustrierna styrelse

  1. Storre skogsegendom
  2. Allmän köprätt upplaga 7
  3. Smeltevarme formlen
  4. Disability support
  5. Uppsagning avtal mall

Skogsägarna Lars Idermark har valts till ny ordförande för branschföreningen Skogsindustrierna. Styrelsen består av 15 ledande företrädare för Sveriges massa- och pappersbruk samt sågverk. Till vice ordförande har Petra Einarsson, vd för BillerudKorsnäs, utsetts. Skogsindustriernas styrelse inleder nu rekryteringsprocessen. - Carina har under sina år på Skogsindustrierna gjort ett fantastisk fint arbete för att lyfta fram skogsnäringens stora betydelse och möjligheter i den stora omställning som vi står mitt uppe i för att skapa en bioekonomi som är hållbar och lönsam.

Frågor och svar om skogsbruk Här hittar du frågar och svar om bland annat det svenska skogsbruket, insatser för den biologiska mångfalden, vem som äger skogen, varför vi har hyggen, hur mycket skog vi har och hur mycket skog som är skyddad. Karl-Henrik Sundström har valts till ny ordförande i Skogsindustriernas styrelse. Valet skedde den 12 april i anslutning till Skogsnäringsveckan.

Känd profil från skogsindustrin investerar i Wood Tube Sting

En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner.

Carina Håkansson lämnar Skogsindustrierna - Skog Supply

Skogsindustrierna styrelse

§ 10. 6. StyrelSe, vd och firmateckning. Styrelse. § 11. 7 varvid Skogsindustrierna nomine- till styrelse föreläggs stämman,.

Skogsindustrierna styrelse

Ordförande i Skogsindustriernas styrelse är Henrik Sjölund, Holmen. Henrik Sjölund, Holmen (ordförande). Här ser vi Eurocons "nygamla" styrelse. Ny ledamot är Erica Jonsson och ny ordförande är Richard Hellekant. Övriga ledamöter är Christer Svanholm, Anders 23 apr 2020 Henrik Sjölund ny ordförande för Skogsindustrierna Valet av ny ordförande för Skogsindustriernas styrelse skedde på organisationens  19 feb 2020 Skogsindustriernas styrelse inleder nu rekryteringsprocessen. - Carina har under sina år på Skogsindustrierna gjort ett fantastisk fint arbete för  Nyhet • VD & Styrelse-rekrytering. Läs artikeln.
Facilities management sverige

Skogsindustrierna styrelse

5 dagar sedan Detaljerad Föreningen Skogen Styrelse Bildsamling. strategi har gett ett bra mothåll mot bild. Samverkan i Sverige - Skogsindustrierna. Tillsammans med Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare samt Skogsindustrierna äger TMF serviceaktiebolaget Arbio AB. TMF och Arbio AB. Vårt arbete bedrivs  Dagens besked att OKG AB:s styrelse den 14 oktober avser fatta beslut om att är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IVL deltar i programmet Mistra Digital Forest som leds av Skogsindustrierna. Programmet är inriktat på digitalisering för effektivare skogsbruk och IVL bidrar med  28 nov 2018 Plats i Biometrias styrelse tar nämligen bara företrädare för Nominering av styrelseledamöter sker hos Skogsindustrierna och LRF  Hitta information om Skogsindustrierna. Adress: Storgatan 19, Postnummer: 114 51.

– Carina har under sina år på Skogsindustrierna gjort ett fantastisk fint arbete för att lyfta fram skogsnäringens stora betydelse och möjligheter i den stora omställning som vi står mitt uppe i för att … Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i RusForest AB, Aslan Forestry AB, Sydsvenska Handelskammaren och Skogsindustrierna. Aktieinnehav: 850 000 aktier direkt, via eget bolag och i försäkring. Anders Marklund. Född 1965. CFO. Adjungerad ledamot. Anställd sedan: 2018 Övriga styrelseuppdrag: – … 2014-02-20 Styrelsen föreslår att § 19 i stadgarna ändras enligt följande: Nuvarande lydelse: § 19 Nomineringsprocess .
Im getting redirected to other sites androdi

Skogsnäringen sysselsätter nära 70 000 personer och exporterade för 125 miljarder kronor (2016). Skogsindustriernas Brysselkontor Telefon +32 479-58 03 37 Mobil 072-722 72 44 E-post anna.holmberg@skogsindustrierna.se Expertsida. Twitter Organisation. Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet är en ideell förening men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet. Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD. Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Skogsindustrierna företräder Sveriges sågverk och massa- och pappersindustri. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

Carina Håkansson har arbetat inom skogsbranschen i mer än 30 år, senast som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna. Hon har tidigare varit vd för Dalakraft och för Stora Enso Skog.
G series mercedes


Valberedningens förslag och motivering - Rottneros

Ulf Larsson, SCA, ordförande Henrik Sjölund, Holmen Santhe Dahl, VIDA-koncernen Christoph Michalski, Billerud-Korsnäs Annica Bresky, Stora Enso Lotta Lyrå, Södra Skogsägarna branschorganisationen Skogsindustrierna under perioden 2013-2020, verkställande direktör för DalaKraft under perioden 2009-2013 och verkställande direktör för Stora Enso Skog under perioden 2004-2009. B-aktier: 9 100 Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare. Organisation. Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet är en ideell förening men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet. – Det är ett hedersuppdrag, säger Lars Idermark. – Skogen och skogsindustrins bidrag till Sveriges ekonomi och välfärd är ovärderligt.


Soka bau jobbörse

Livscykelanalys av skogsbruket - Mistra Digital forest - IVL

Rekryteringen av ny vd till Skogsindustrierna pågår dock fortfarande. Stiftelsens styrelse tillsätts av Skogsindustriernas styrelse och består av representanter från akademi och näring inom svensk skogsindustri. Administrationen är förlagd till Skogsindustrierna. Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond Detta är branschens viktigaste fråga, fortsätter Henrik Sjölund VD och koncernchef i Holmen och nytillträdd ordförande i Skogsindustrierna. Valet av ny ordförande för Skogsindustriernas styrelse skedde på organisationens årsmöte den 21 april som hölls i anslutning till konferensen Forum för Bioekonomi, som i år genomfördes som en digital livesändning. Här presenteras SCAs styrelse och bolagsledning. Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2020.